Passiflora 'Manta' M. Vecchia
P. xiikxodz x P. coriacea